Kullanım Şartları

1. Devasifa web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 
2. Bu SİTE'de sunulan ürünler AYDINER ŞİFALI BİTKİLER İLAÇ KOZM. GIDA BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (bundan böyle kısaca "AYDINER" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi AYDINER olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi AYDINER‘a aittir. 
3. İşbu kullanım koşullarını AYDINER gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, AYDINER tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz.
5. AYDINER bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

6. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız.
B. TANIMLAMALAR

1. SİTE: AYDINER tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
2. ÜYE: AYDINER ‘dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, AYDINER'ce üyelikleri onaylanarak AYDINER'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler.

3. KULLANICI: AYDINER, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 
4. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
5. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle AYDINER arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir. 
C. DEVASIFA WEB SİTESİ HİZMETLERİNİN KAPSAMI 
1. AYDINER'in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 
2. AYDINER’in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; AYDINER'e ait www.devasifa.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından AYDINER adına ayıpsız olarak teslimidir. 
3. AYDINER, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Herhangi bir bildirim yapmak zorunda değildir.
4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların AYDINER tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. AYDINER, bu özellikleri belirlemekte ve istemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Herhangi bir bilgi vermek zorunda değildir.

D. GENEL HÜKÜMLER 
1. SİTE üzerinden, AYDINER'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link gösterebilir ve yayınlayabilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemez ve desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Bu belirtilen yada yaınlanan sitelerin güveniriliğinden AYDINER sorumlu değildir. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. AYDINER bu linlerin kullanımını ve erişimini kendi izni alınmak sureti ile kullandırabilir yada bu tür link verilen web SİTElerine erişimi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 
2. AYDINER, SİTE'de bulunan mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalma ihtimali olabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AYDINER’ in SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 
3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye yani indirilen (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı infekte olabilen kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bulundurma, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı tüm programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı, yada herhangi bir sistem hatasından KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan AYDINER sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. 

4. AYDINER, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
AYDINER, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Her türlü konuda KULLANICI, ÜYE kendi tarafında bu konularda tedbir almakla yükümlüdür.
5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı AYDINER’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, AYDINER çalışanlarının ve yöneticilerinin, AYDINER yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır ve bu kişilerle ilintilidir. AYDINER, bu üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, bilgilerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
6. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, AYDINERve/veya başka bir üçüncü kişinin yada başka bir ÜYE’ nin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AYDINER’ in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
7. İşbu SİTE'nin sahibi AYDINER’ dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu AYDINER'in ya da AYDINER'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AYDINER ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, AYDINER hizmetlerini, AYDINER bilgilerini ve AYDINER’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının AYDINER’ in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ancak AYDINER'in yazılı izni ile mümkündür. Ayrıca SİTE de yayınlanan ürünlerin hiçbiri tedavi amaçlı ilaç değildir. Doktor tedavisi yerine geçmez. Hiç bir şekilde ilaç yerinede kullanılmaz. Bununla ilgili KULLANICI, ÜYE’ nin kullanım ve tercihinden kaynaklanan sorunların hiç biri hakkında AYDINER mesuliyet kabul etmez.
8. AYDINER, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir. AYDINER aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma, eğilimleri araştırma gibi amaçlarla kullanabilir. 
KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere kesinlikle açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak AYDINER için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya AYDINER’in işi ile ilgili olanlara, AYDINER’ e yazılım sağlayanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 
9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde AYDINER tarafından açıkça yetki verilmediği durumlarda AYDINER; AYDINER hizmetleri, AYDINER bilgileri, AYDINER’ e ait telif haklarına tâbi çalışmaları, AYDINER’ in tüm ticari markaları, AYDINER’ in ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

E. DEVİR 
AYDINER, bu sözleşmeyi bildirimsiz, haber vermeden istediği zaman kısmen veya bütünüyle başkalarına devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersiz olacaktır. 

F. MÜCBİR SEBEPLER 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AYDINER işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, AYDINER açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AYDINER’ den herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

G. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 
İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve “Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. AYDINER ise, KULLANICI ve ÜYE' nin bulunduğu ülkede dava açma hakkını saklı tutar. 

H. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, AYDINER tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihten itibaren yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. AYDINER, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

Devaşifa © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.
Geliştirici: Green Global